fredag 1 november 2013

Dags att prova ett nytt fackförbund?

Det är lätt att fortsätta i gamla hjulspår även långt efter att det sista hoppet lämnat kroppen. För fackentusiaster har 2000-talet ännu så länge knappast varit ett gott sekel. Ständigt svikande medlemsantal och en besvärligt arbetsmarknad har försatt flera stora fackförbund i en prekär situation där man måste välja mellan att förnya sig eller fortsätta att tappa inflytande i Sverige.
kris bland arbetare
2000-talet har inneburit viss kris för  flera svenska fackförbund 


 
Samtidigt kan man inte komma ifrån att många fackförbund inte lyckats något vidare med att modernisera den gamla fackföreningsrörelsen. Kanske är det dags att vi fackmedlemmar gör ett aktivt val och på så vis visar vilka krav nutidens arbetare ställer på facket. För hur skall organisationerna själva veta vad dagens löntagare behöver?

Aktivt fackval bra för alla på sikt!


Facket står inför flera stora utmaningar, den största hur man skall kunna locka till sig nya medlemmar. I en tid då folket sedan länge glömt bort att det funnits en tid utan kollektivavtal, lagstiftad semester och tydlig utformade arbetslagar är det svårt att locka med budskap om rättvisare arbetsvillkor. Men för att fackförbunden skall kunna förstå vad vi behöver måste vi visa våra behov.

Som det ser ut nu tvingas planeringsgrupperna ofta försöka gissa sig till rätt svar, vore det inte enklare om de fick svaret serverat på silverfat? Du visar tydligast vad du värdesätter genom att byta fackförbund till den rörelse som bäst tillvaratar dina behov. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid utträde. Det är enklare än vad många tror att byta fack och tar bara någon månad.

Se till att göra ett aktivt fackval så hjälper du inte bara dig själv redan idag utan också väldigt många andra på sikt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar